Home      Email      Print

Dienliliju dārzs

Vejkalnietis

Florinta

Detālplānojumi

 

Kā viens no vadošajiem uzņēmumiem teritorijas plānošanas jomā, kopš 2006. gada esam izstrādājuši vai  šobrīd izstrādes procesā atrodas vairāk kā 45 detālplānojumi. Īpaši gribētu atzīmēt, ka esam izstrādājuši  6 lielveikalu teritoriju detālplānojumus, 1 vēju elektrostaciju parka teritorijas detālplānojumu,  un virkni detālplānojumus dzīvojamās apbūves vajadzībām. Mūsu detālplānojumi tiek izstrādāti ar mērķi, lai detālplānojums maksimāli atvieglotu tālākos projektēšanas un būvniecības procesus.

Saskaņā ar likumdošanu, detālplānojumi izstrādājami gadījumos, ja to izstrāde tiek paredzēta vietējo pašvaldību teritorijas plānojumos, kā arī likumdošanā noteiktajos gadījumos, kā piemēram, kompleksas apbūves vajadzībām,  atsevišķos gadījumos jaunai apbūvei Baltijas jūras vai Rīgas jūrs līča aizsargjoslas teritorijā, u.c.

Sabiedriskā apspriešana

Lasīt vairāk »

Izstrādātie detālplānojumi

Lasīt vairāk »