Home      Email      Print

Dienliliju dārzs

Vejkalnietis

Florinta

Teritorijas plānojumi

Teritorijas plānojums ir  vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas plānojums, kurā parādīta teritorijas pašreizējā izman­tošana, noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem.

SIA " Westhaus" piedāvā sadarbību ar vietējām pašvaldībām, uzņēmējiem iedzīvotājiem gan Teritorijas plānojumu (grozījumu) izstrādē, gan to ekspertīzē!

Parasti ekspertīze ir nepieciešama, lai konstatētu vai izstrādātais vietējās pašvaldības teritorijas plānojums atbilst normatīvo aktu un pašvaldības, t.sk tur esošo iedzīvotāju, interesēm .

Izstrādātie teritorijas plānojumi

Lasīt vairāk »