Home      Email      Print

Dienliliju dārzs

Vejkalnietis

Florinta

Mūsu komanda

Dainis Plūme - valdes loceklis, Projektu vadītājs, Zemes ierīkotājs

Rita Sekace -  gavenā teritorijas plānotāja

Jānis Bumbieris - arhitekts

Jeļena Bogdanova - arhitekta palīgs

Andris Vīnakmens - Ceļu projektētājs

Zane Drabe- Biroja administrators