Home      Email      Print

Dienliliju dārzs

Vejkalnietis

Florinta

Gatavie projekti

Kā jaunumu piedāvājam iegādāties jau gatavu mūsu izstrādātos, projektus! Iegādājoties gatavu projekta dokumentāciju Jūs ietaupat ne tikai līdzekļus, bet arī laiku! Iegādājoties šos projektus Jums ir iespēja mainīt fasādes un jumta materiālu krāsojumu! Cita veida izmaiņas prasa papildus darbu, līdz ar to papildus līdzekļus! Vienlaicīgi norādām, bez izmaksām, kas saistītas ar projekta iegādi, Jums būs nepieciešams veikt zemes gabala vai tā daļas topogrāfisko uzmērījumu, izstrādāt ēkas piesaistes projektu, arī citas darbības, ja tādas tiek paredzētas pašvaldību būvvalžu izsniegtajos Arhitektūras un plānošanas uzdevumos.

2. stāva plānojums 1. stāva plānojums Fasāde 3 Fasāde 2 Fasāde 1